آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 269170

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران سهامی عام، مورخ 18/10/91 و مجوز شمارة 204249/121 مورخ 29/9/91 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 300 میلیارد ریال به مبلغ 600 میلیارد ریال، منقسم به 600 میلیون سهم 1000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1)      سرمایه فعلی شرکت: 000/000/000/300 ریال،

2)      مبلغ افزایش سرمایه: 000/000/000/300 ریال،

3)      مبلغ سرمایه پس از افزایش: 000/000/000/600 ریال

4)      ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال

5)      تعداد سهام عرضه شده: 000/000/300 سهم،

6)      نوع سهم: سهم عادی با نام

7)      محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

8)      موضوع افزایش سرمایه: تکمیل پروژه­ های ساختمانی و اصلاح ساختار مالی

9)   به هر صاحب سهم، در ازای هر یک سهم متعلقه در تاریخ 18/10/91، تعداد یک حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق­تقدم­های متعلقه هر سهم در گواهینامة  حق­تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

10)      مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

11)      سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان

شدۀ زیر اقدام نمایند:

·    سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب شمارة 1-10419535-8100-290  این شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ جهان کودک واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران خیابان سعدی جنوبی پایین تر از چهارراه استقلال ( مخبر الدوله) جنب بانک ملی سعدی ساختمان تقی نیا- طبقه همکف تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر سهام شرکت واقع در تهران خیابان گاندی- خیابان بیست ویکم پلاک 21  تحویل و رسید دریافت نمایند.

·    سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی مذکور در بند فوق ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر سهام شرکت واقع در تهران خیابان گاندی- خیابان بیست ویکم پلاک 3 تحویل و رسید دریافت نمایند.

12)      در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی

 

نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة 1- 10419535-8100-290 این شرکت نزد بانک پاسارگاد شعبۀ جهان کودک اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی مذکور در بند 12 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر سهام شرکت واقع در تهران خیابان گاندی- خیابان بیست ویکم پلاک 21 تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

13)   حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·   ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·   ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·   با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

 

·     سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب

اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس

 Tehran.hic- iran.com  مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 88875251 تماس حاصل نمایند.

·   گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس Tehran.hic- iran.com

و پایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس  www.seo.irبخش بازار اولیه و همچنین سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس  می‌باشد.

 

هیئت­مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

 

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن می‌باشد.